Inudatie van bloembollenland, voor een gezonde bodem

ingevoerd op 21-07-2015

Inudatie van bloembollenland wordt al uitgevoerd sind begin jaren 80.

Een goede en zekere manier om de grond te ”restten” voor volgende teelten.

Met inudatie maak je het land schoon van bollenopslag, wortelonkruiden, nematoden, diverse schimmels, en de structuur wordt sterk verbeterd. mits toegepast in de maanden eind mei, half oktober.

Inudatie van land Inudatie van land